ПРОЛЕТ ВО ДОМОТ

 

Тука ридот

се распролетува

дождовите се

ноќни милувања

исцедени од

маглите на долината

небото поблиску

до мене

тука во домот

топло е

и зелено

мрестење на ливади

те буди

пролетен ѕвон

се огласува

во шумот на ветерот

домот како цвет

ми се отвора

во сонот.

Бранко Бјадов