Документарниот филм „Унетност над уметностите,, не води низ приказна за допирот на човековата гола душа со Првоуметникот. Исполнување на уметноста која во себе ги содржи сите уметнички видови, совршено испреплетени, непретопени, преобразени во нивната суштина. Рапер, музичар и поранешен новинар, ги воцеловуваат даровите кои ги поседуваат и ја менуваат нивната природа. Гледаме како преку долготрпеливота и истрајноста, денес, ни сведочат за Уметноста над уметностите.
Македонија / 2021 / 44’метност над уметностите”