Eli Eli lama sabachthani ?
Само мислам дека ме напушти
или некоја темна сила
ми ги мати мислите во несоница ?
Во недоумица те барам на беспаќа.
А бесполезно те повикувам
кога знам дека ми ги слушаш и мислите
ми ги допушташ лудостите,
за да ми ги простиш слабостите.

Eli Eli lama sabachthani ?
Те повикувам, те барам неутешно во очај,
а во копнежни сомнежи умот ми тоне
и лунѕам низ шума од заблуди.

Eli Eli lama sabachthani ?
Прости му Боже на духот мој скршен
разреши ме од сновиденија.
Додека безумно заспивам на бденија
избави ми ја љубовта од искушенија.

Eli Eli lama sabachthani ?
Зошто, зошто Татко
кога повеќе од се и од себеси те љубев ?

Наташа Василевска Трајчевска