Некогаш многу одамна, на врвот на една планина, си живееа три дрва. Едно сончево утро, започнаа разговор за нивните соништа и планови за иднината.

-Би сакал,еден ден да станам ковчег за богатство. Да чувам злато, сребро и бесценети камења.- рече првото дрво.

-Јас би сакал, еден ден да станам огромен брод. Со мене да пловат цареви и царици, до сите краеви на светот.-рече второто дрво.

-Јас сакам да пораснам и да бидам највисокото дрво на светот. Луѓето кога ќе ме погледнат ќе мислат на рајот. Ќе се прашуваат, колку сум блиску до Бога и ќе се сеќаваат на мене засекогаш.-последно проговори третото дрво.