Со молитвата преоѓаме од една радост во друга: без молитвта преоѓаме од еден пад во друг, од страдање во страдање и чуствуваме тешка грижа на совеста. Накусо, со малку труд и болка во молитвата, ќе се здобиеме со радостотворна тага, умиление и солзи, заедно со сладоста на присуството Божјо и на  пренепорочниот страв Негов, којшто ги чисти и ги очистува умот и срцето.

Старец Ефрем Филотејски