Промоција на каталог ,, 20 години галерија на икони свети 15 Тивериополски Свештеномаченици- галерија на икони при храмот Св.Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици
Во каталогот се опфатени најстарите и највредни икони од црковните храмови од Струмица и Струмичко, кои датираат од 15. и 19. век , а се сместени во галеријата на црквата „Свети петнаесет тивериополски свештеномаченици“, и на тој начин, веќе две децении, се заштитени од несакани влијанија.