Категорија: Богословие

Љубовта и верноста блеснаа во темнината

На овие жени, Христос не им ги откривал, како на дванаесетте избрани апостоли, тајните на иднината; тие не ја знаеле ниту смислата на Неговата смрт, ниту тајната на претстојната победа – на идното воскресение.

Прочитај повеќе

Духовна и душевна култура и напредок

Светото Православие, сето достоинство на човекот го поставува не во душевноста, туку во неговата духовност, која не е ништо друго, освен облагородување на целокупниот човек, од кое, резултатот се конечно раскинување со гревот и вечно соединување со Светиот Божји Дух (сп. 1. Кор. 6, 17).

Прочитај повеќе
Loading