Расчленување на гревот

И да се лажеме оти ќе го поделиме,
И да го скршиме и разделиме,
И во ковчег да го затвориме,

Нема товарот да го намалиме !

Завек ќе го носиме,
И ќе си го доносиме и износиме
и преносиме и отплатиме,
Кога сме биле немоќни да го недоносиме
и мртов да го родиме,
за светлината и убавината на денот да ја пропушти и
никогаш не ја дознае!

Катерина Панов Кожаров