Бунт

Зошто има некогаш
Само зборови
Место насмевки
Само правила
Место воздишки

Зошто е јасно
Место да е просто
Зошто е опширно
Место да е проѕирно

Оној што ги има
Сите одговори
Нежно чека да ме
Припои кон Вистината