Не прави зло, и зло нема да те достигне;

бегај од неправда и неправдата ќе избега од тебе.

Синко, не сеј во браздите на неправдата, и од нив нема да ожнееш седумпати повеќе.

Не барај од Господа власт, ниту од царот – место почесно.

Не оправдувај се пред Господа и пред царот – не мудрувај.

Не барај да станеш судија, за да не се сториш немоќен при уништувањето на неправдата, и да покажеш страв пред силниот, па да фрлиш сенка врз својата правичност.

Не греши пред соборот на луѓето и не понижувај се пред народот.

Не притурај грев врз грев, зашто ни за еден од нив нема да останеш неказнет.

Не вели: „Ќе погледне Бог благонаклоно на многуте мои дарови; Тој ќе ги прими – кога јас ќе Му ги принесам.“

Не бивај малодушен во твојата молитва и не занемарувај ја милостињата.

Не подбивај се со оној што душевно страда, зашто има Некој што смирува, но и што возвишува.

Не измислувај лага против својот брат; не прави му го тоа на пријателот твој.

Бегај од секаква лага; од неа нема никакво добро.

На собир на постари не зборувај многу, и не повторувај ги зборовите во твојата молитва.

Не бегај од тешка работа; не бегај ни од земјоделскиот труд; тој е заповедан од Севишниот.

Не присоединувај се кон мноштвото на грешниците.

Длабоко смири ја својата душа.

Помни дека гневот не задоцнува;

казна за грешникот се огнот и црвите.

Не менувај пријател за богатство, ниту роден брат – за офирско злато.

Не оставај разумна и добра жена; достоинството нејзино е поскапоцено од златото.

Не навредувај слуга што се труди чесно, ни наемник што ти служи верно.

Душата твоја нека го сака разумниот слуга; не ограничувај му ја слободата.

Имаш ли добиток – пази го, а ако ти е од полза – зачувај го.

Ако имаш синови, поучувај ги; од малечки свикнувај ги на послушност.

Ако имаш ќерки, грижи се за нивната чесност; не биди премногу добар со нив;

омажи ја твојата ќерка и со тоа ќе направиш големо дело; подари ја на разумен маж.

Ако имаш жена што ти е по твоето срце, не изгонувај ја од себе.

Почитувај ги татко ти и мајка ти со сето свое срце и не заборавај ги родилните болки на твојата мајка.

Помни дека од нив си роден; што можеш да им дадеш за сето она што го направиле за тебе?

Со сета твоја душа сакај Го својот Гсопод и почитувај ги Неговите свештеници.

Со сета твоја сила сакај Го својот Создател и не оставај ги Неговите служители.

Имај страв од Господа и почитувај го свештеникот; дај му го неговиот дел, како што ти е заповедано:

И правините, и за грев, и давањето плешка, и жртвата за осветување и првите плодови за светиите.

И кон сиромав пружај ја раката своја, та благословот твој да биде совршен.

Биди милостив спрема секое живо создание; но и умрените не лишувај ги од милост.

Не бегај од оние што плачат, туку тагувај заедно со нив.

Не биди мрзлив да ги посетуваш болните; за тоа ќе бидеш возљубен.

Во сите твои работи спомнувај си за твојот крај, и никогаш нема да згрешиш.

Книга Мудрост Сирахова (7, 1 – 39)