Немам повеќе време за долги реченици,
Немам време да преговарам,
Да отчукувам  пораки како телеграми.
Немам време да го разгорам пламенот,
Само со раце догорениот жар го запретувам.
Немам повеќе време за аџилак,
Одеднаш се стеснува патеката до вливот
Немам време да се свртувам и назад да се враќам.
Немам повеќе време за ситници
Време е да се мисли за неразбирливото и вечно.
Немам време да размислувам на раскрсница,
Можам да стасам само во близина негде.
Немам време да учам,
Немам време за анализи сега,
За мене, водата сега е само вода
Исто како кога ја пиев од кладенецот;
Немам време да гo разлагам на состојки небото,
Го гледам онака како децата што го гледаат.
Немам веќе време за туѓи богови,
Ниту својот успеав да го запознаам добро.
Немам време да прифаќам нови заповеди,
И старите десет ми се многу.
Немам повеќе време да им се приклучам
Ниту на оние кои вистината ја докажуваат.
Немам време да се борам со гонителот.
Немам време да сонувам, полека да чекорам.
Десанка Максимовиќ