ЉУБОВ

Ти беше прва
што ГЛАСНО го изговори моето име
во читалната.