Утврди се сега тврдино! И пак сме опседнати, ќе го бијат со прат по образите судијата на Израилот.

И ти, Витлееме Ефратов, иако си најмал меѓу илјадниците Јудејци, од тебе ќе ни излезе Оној, Кој треба да владее во Израилот и чие потекло е од почетокот, од вечноста.

Затоа Он ќе ги остави до времето додека роди онаа која треба да роди; тогаш при синовите Изаилеви ќе се вратат и нивните други браќа.

Ќе застане Он и ќе ги пасе со силата на Господа, со величието на Името Господово, со Својот Бог – и тие ќе живеат во мир, зашто тогаш Он ќе биде велик до краиштата на земјата.

Он ќе биде мирот. Кога ќе дојде Асур во нашата земја и ќе стапи во нашето владение, тогаш ние против него ќе поставиме седум пастири и осум народни кнезови.

Тогаш тие ќе ја испасат земјата Асур со меч, а земјата на Немрода покрај портите, и Он ќе нè избави од Асура, кога ќе дојде во нашата земја и ќе влезе во пределите наши.

А остатокот од Јакова меѓу многуте народи ќе биде како роса од Господа, како ситен дожд по трева. Он нема да зависи од човек и нема да се потпира на синовите Адамови.

И остатокот на Јакова ќе биде меѓу народите, меѓу многу племиња, како лав меѓу горски ѕверови, како лавче меѓу овчо стадо; и кога ќе се појави, ќе гази и ќе растргнува и никој не ќе може да се спаси од него.

Тогаш ќе се крене раката Твоја над непријателите Твои и тие ќе бидат истребени.

И во оној ден, вели Господ, ќе ги истребам коњите твои пред тебе и ќе ги уништам колите твои;

и ќе ги сотрам градовите во твојата земја и ќе ги растурам сите твои тврдини;

ќе ги истргнам магиите од рацете твои, и при тебе не ќе има веќе вражачи;

ќе ги уништам идолите и изрезбаните ликови меѓу тебе – и нема веќе да се поклонуваш на творби од рацете твои;

и ќе ги искоренам од твојата средина идолските светилишта и ќе ги разорам твоите градови.

Во гнев и со негодување ќе се одмаздам над народите што ќе бидат непослушни.

Книга на пророк Михеј (5, 1-15)