Таа бргу се пренесува од едниот крај на светот до другиот, сè уредува за да биде полезно.

Ја засакав и од младоста ја побарав, посакав да ми биде невеста, се вљубив во нејзината убавина.

Благородството свое го издигнува со тоа што живее заедно со Бога; неа ја засакал Владетелот на сите;

посветена е во тајните на Божјиот ум, ги избира Божјите дела.

Ако богатството е многу сакана придобивка во овој живот, тогаш што е побогато од мудроста, која создава сè?

Ако благоразумноста прави многу, тогаш кој е подобар уметник од неа?

Ако некој сака праведност, добродетелите се нејзини плодови; таа поучува на умереност и разумност, на справедливост и храброст, од кои за луѓето нема ништо покорисно во животот.

Ако некој копнее по голема опитност, мудроста одамна го знае минатото и ја предвидува иднината, ја знае длабоката смисла на зборовите и значењето на загатките, однапред ги знае знаците и чудата и последиците од годините и времињата.

Затоа одлучив да си ја земам за другарка во животот, знаејќи дека ќе ми биде советничка за доброто и утешителка во грижите и жалостите.

Преку неа ќе имам слава во народот и чест пред старците, иако сум млад.

На судот остроумен ќе се покажам, ќе се вчудовидуваат големците, кога ќе застанам пред нив.

Кога молчам – ќе чекаат, кога ќе почнам да говорам – ќе внимаваат, а кога ќе продолжам – раката на устата своја ќе ја стават.

Со неа бесмртност ќе придобијам, вечен спомен ќе оставам за оние што ќе дојдат по мене.

Ќе владеам со народи, а племињата ќе се покоруваат.

Ако се уплашат страшните тирани кога ќе чујат за мене; со народот мој храбар во војна и добар ќе бидам.

Кога дома ќе се вратам, спокој покрај неа ќе најдам, во другарувањето со неа нема грубости и болка во животот, туку само радост и веселба.

И, откако така за сè во себеси размислив и во срцето свое обмислив, дека бесмртноста е во роднинство со мудроста,

а во дружбата со неа – вистинската наслада, во трудовите на нејзините раце – нејзиното неисцрпно богатство; во разговорот со неа – разумот, а прифаќајќи ги зборовите нејзини – славата; тогаш појдов и барав како да ја придобијам.

Бев даровит младич и бев се здобил со добра душа.

Па, бидејќи бев добар, влегов во чисто тело.

И откако сфатив дека мудроста не можам да ја придобијам, ако Бог не ми ја подари, и дека разумноста требаше да знае чиј е тој дар, – јас пристапив кон Господа и Му се помолив и од сè срце Му реков;

Книга Мудрост Соломонова (8 гл. 1-21)