Без оглед на тоа што сè уште не си го стекнал дарот на молитва, не одбивај да се помолиш и за друг човек, ако тој те замоли за тоа. Верата на оној кој од некој друг бара молитвена поддршка, честопати го спасува и оној кој скрушено ќе се помоли за него. Не вознесувај се себеси ако молитвата за другите ти биде услишана: тоа е направено заради нивната вера.

св. Јован Лествичник