Верата на Авраам – разговор меѓу Бога и човекот

Првите единаесет глави од книгата Битие (првата книга од Библијата), немаат историски карактер во вистинската смисла на зборот.

Прочитај повеќе