Тивка апокалипса

Годината започна загрижувачки… како што вели Светото Писмо: страшни појави, земјотреси во светот, немири и војни… „морето се разбуди и разбранува“… со еден збор, пред нас е „почетокот на страдањата“ (Мат. 24, 8).

Прочитај повеќе