Зашто тие ќе Го видат Бога

„Зашто тие ќе го видат Бога…“. Како тогаш се вели дека: „Бог, никој никогаш не Го видел“ (Јн. 1, 18)? На ова одговараме дека Тој е созерцуван и сфатен од умот.

Прочитај повеќе