Архиепископ Михаил

Длабоката и силна вера во семоќта на законитоста, во неизбежноста (нужноста) на законот за каузалитет, во тоталното робување и беспоговорната послушност кон целокупната стварност – е посед на огромното мнозинство на наши просечни интелектуалци – полуинтелектуалци.

Прочитај повеќе