Вечниот живот влезе во смртноста на нашиот свет

Сами испитувајте се! Или не сте свесни дека Исус Христос е во вас?

Прочитај повеќе