Богопознанието како сведоштво за благочестивоста

Луѓето, како разумни и мисловни битија, доаѓаат на светот за да го прославуваат Бога.

Прочитај повеќе