Ознака: Бог

Ако моето место во црквата е празно, нема ли да остане празно и местото кое Бог го подготви за мене на Небесата­?

Верникот може да се моли и од дома и има голема должност да го прави тоа. Молитвата, дали е од дома или од црква, е продуховена од истиот Дух, но сепак има некои разлики во нијансите. Во црквата има повеќе луѓе и молејќи се заедно, молитвата станува посилна, попламена, пожива и благодарение на тоа се издигнува побргу до Бог.

Прочитај повеќе
Loading