Нашето срце за време на Великиот пост

Блажени се оние кои во младоста не засакале каква било смртна и минлива убавина, туку својот Создател, чија сила никогаш не малаксува и чија убавина никогаш не се менува!

Прочитај повеќе