Не примивме дух на ропство, за да бидеме во страв

Да продолжиме со нашите подвизи и да не очајуваме. Во ова го имаме за помошник нашиот Господ, како што е напишано: „Знаеме дека на оние што Го љубат Бога, сè им врви добро“ (Рим. 8, 28)

Прочитај повеќе