Преку верата се добива залог од Светиот Дух

Вистинскиот живот е Отецот, Кој преку Синот и Светиот Дух кај сите ги излева небесните дарови.

Прочитај повеќе