Својствата на Црквата

Невозможно е да си ја претставиме Црквата без својството на единството.

Прочитај повеќе