Воздржувањето

Мислам да го определам поимот воздржување не само како ограничување од јадење и пиење.

Прочитај повеќе