Св.Јован Златоуст – Војната во домот е поради гревовите

Од каде е изворот на гревот, оттаму е и бичот на казната. Давид во својот дом вовел туѓа агница,...

Прочитај повеќе