Второто пришествие

Послушајте, христољубиви браќа, за второто и страшно доаѓање на нашиот Владика Исуса Христа.

Прочитај повеќе