Провери се себеси!

Провери се себеси: да не има во тебе недостаток на вера, надеж и љубов кон луѓето;

Прочитај повеќе