Незаменливата сила на жената

Одамна, случајно, во „Ново време“, го прочитав прекрасниот фељтон на господин Ата за жените.

Прочитај повеќе