Запишување на гревовите

Запишување на гревовите – тоа е показател за омраза кон гревот и потреба за покајание,...

Прочитај повеќе