Св. Јован Златоуст

Угледај се на Бога во сè. Ако Тој сака сите луѓе да се спасат, тогаш е очигледно дека треба за сите и да се молиме, вклучувајќи ги тука и незнабошците.

Прочитај повеќе