Заради помен и сеќавање на исклучителните дела

Божественото писмо ги осудува оние кои се поклонуваат на киповите, но и оние кои принесуваат жртви на демоните.

Прочитај повеќе