Каде што крстот осенува, таму е немоќно злото на сатаната

Откако ме предаде на Доротеј – Тивејскиот подвижник, кој ја поминуваше шеесеттата година во својата пештера,

Прочитај повеќе