Свети Нифонт – Место и начин на спасение

Не спасува местото, дете мое, туку начинот, грижата, подготвеноста и човечката трезвеност....

Прочитај повеќе