Подготовка за причест со пречистите Тајни Христови

Подготовката за често причестување, природно го претпоставува севкупниот живот на христијанинот. Тоа не е подготовка од само неколку денови.

Прочитај повеќе