Плодот на смирението е простувањето

Што е простување? Простувањето не може да се разбере ако не се сфати природата на гревот и неговите последици.

Прочитај повеќе