Сите добрини се во мудроста

Таа бргу се пренесува од едниот крај на светот до другиот, сè уредува за да биде полезно.

Прочитај повеќе