Наташа Василевска-Трајчевска- Паѓање

ПАЃАЊЕ   „Беден е оној што паѓа, победен од него, пак, е оној Којшто и другиот го повлекува...

Прочитај повеќе