За немарноста, присилувањето и самоодрекувањето во духовниот живот

Чеда мои, немарноста раѓа безверие и тромост, кои потоа се претвораат во рој лоши и штетни помисли што својата жртва ја водат кон осквернување.

Прочитај повеќе