Бремето на нељубовта

Отци и учители, размислувам: Што е пеколот? А пресудувам вака: Пеколот, тоа е бреме и страдање кога веќе не можеш да љубиш.

Прочитај повеќе