Преку љубовта се спознава вистината

Се сеќавате ли на социјалистот, епизодниот лик од „Злосторство и казна“? Он сите луѓе и сите нивни постапки ги толкува, сфаќа и објаснува преку „научни“ теории.

Прочитај повеќе