За образот и подобието Божјо

Приведувајќи ја во постоење умната и разумната природа, Бог, според Неговата највисока добрина, на сите созданија им ги предаде четирите Свои својства што ги одржуваат, чуваат и спасуваат.

Прочитај повеќе