Посилен од смртта

Еден од слугите рекол: Царе, овие христијани учат дека нивниот Христос ги воскреснува мртвите. Еве, во близина има една гробница, нека ја докаже вистинитоста на својата вера.

Прочитај повеќе