На таков начин, Бог им дал разум на Словените

Има, пак, некои што зборуваат: „Зошто се словенските книги? Нив, ниту Бог ги создал, ниту ангелите.

Прочитај повеќе