Кон вечниот Исток – кон Христа

Да завладееш со земјата – значи да ја претвориш во храм Божји.

Прочитај повеќе