Каде престојува Господ, таму има и големо сознание

Оние што никогаш не ја истражувале вистината, никогаш нема да го бараат ни Божјото.

Прочитај повеќе