Пасха! Господова Пасха!

„Застанав на својата стража“ – вели необичниот Авакум. Застанувам со него сега и јас, по...

Прочитај повеќе