Плачот и утехата на Јеремија

Јас сум човек, кој видов мака од жезалот на Неговиот гнев;

Прочитај повеќе